Tietosuojaseloste

FremantleMedia Finland Oy

Työnhakijatietokanta, 25.10.2017

1. Rekisterinpitäjä

FremantleMedia Finland Oy

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 1082125-9

Puhelin: +358 (0)207 567 800

2. Rekisteriyhteyshenkilö

FremantleMedia Finland Oy

Laura Rislakki

Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

+358 (0)207 567 700

laura.rislakki@fremantlemedia.com

3. Rekisterin nimi

Työnhakijatietokanta (www.fremantlemedia.fi)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään työntekijöiden löytämiseen yrityksen tuotantojen eri työtehtäviin.

5. Rekisterin tietosisältö

Hakija

Etunimi

Sukunimi

Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Syntymäpäivä

Syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv, esim. 6.12.1917.

Puhelinnumero

Sähköposti

Lisätiedot

Kerro itsestäsi: työkokemus, koulutus, kiinnostukset yms.

Liitä CV (Tiedoston suurin sallittu koko 8 Mt.)

Haettu tehtävä

Tyyppi (työ)

Haettu tehtävä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään hakijoilta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta FremantleMedia Finland Oy:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta FremantleMedia Finland Oy:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin

Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla

Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla erikseen määritellyillä henkilöillä.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Tilat on lukittu ja tiloissa on kulunvalvonta.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Kirjallinen tarkastus-, kielto- tai korjauspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Kaikissa rekisteriä koskevissa asioissa tulee olla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.