REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 5.3.2013

1. Rekisterinpitäjä
FremantleMedia Finland Oy, Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 756 7800, tiedotus@fremantlemedia.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Merituuli Airaksinen, Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 756 7800, merituuli.airaksinen@fremantlemedia.com

3. Rekisterin nimi
KIDSing-applikaation käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
KIDSing-applikaation käyttäjäehtojen täytäntöönpano ja asiakassuhteen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjän sähköpostiosoite, tekijänimi, videonimi ja KIDSing-applikaatiolla luotu aineisto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään KIDSing-applikaation käyttäjiltä

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
KIDSing-applikaatiolla luotua aineistoa (ml.video- ja tekijänimi) voidaan julkaista mm. YouTubeen (www.youtube.com) perustetulla KIDSing-kanavalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Säilytys lukitussa tilassa

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on suojattu palomuurilla ja virustorjunnalla. Järjestelmään pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterinpitäjä määrittää henkilökuntansa käyttöoikeudet siten, että ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä tietoja.