21.2.2013

FremantleMedia Finland Oy (jäljempänä ”Fremantle”) tarjoaa KIDSing -applikaatiota ladattavaksi ja KIDSing applikaation käyttäjä ja tämän huoltaja(t) yhteisesti (”käyttäjä”) sitoutuvat noudattamaan seuraavia käyttäjäehtoja:

1. TAUSTA JA TARKOITUS

Fremantle on kehittänyt ja omistaa maailmanlaajuisesti formaatin KIDSing. KIDSing on koko perheelle suunnattu lasten laulukilpailuohjelma. Osana KIDSing-kokonaisuutta Fremantle on julkaissut KIDSing mobiiliapplikaation iOS- ja Android-mobiilialustoille (“applikaatio”), joka on ladattavissa alustasta riippuen Apple Online Storesta tai Google Playsta.

2. HUOLTAJAN SUOSTUMUS

Applikaation käyttämisen ehtona on, että käyttäjän huoltaja(t) antaa luvan applikaation lataamiseen ja hyväksyy nämä käyttäjäehdot applikaation ensiasennusvaiheessa ja valvoo applikaation käyttöä sekä sen avulla luotujen musiikkivideoiden julkaisemista. Huoltajalla on mahdollisuus asettaa valvonnan tueksi applikaatioon erillinen pin-koodi, jota tarvitaan verkkokauppaan pääsemiseksi ja videoiden julkaisemiseksi.

Applikaatioon on mahdollista ladata erikseen maksullisia/maksuttomia lisäosia ja musiikkikappaleita. Lataaminen edellyttää luottokorttinumeron antamista tai voucherin (etuseteli) esittämistä Apple Online Storessa tai Google Playssa.

3. VIDEOIDEN JULKAISEMINEN

Kun video on valmis, käyttäjä nimeää videon ja antaa sille haluamansa tekijänimen. Videoiden julkaisupyyntö tehdään applikaation ”share”-toiminnolla. Luodessaan ja jakaessaan videon, käyttäjä vakuuttaa, että kaikki videolla esiintyvät henkilöt ja näiden huoltajat (”esiintyjät”) ovat antaneet suostumuksensa videon julkaisemiseen ja tekijänoikeuden luovuttamiseen Fremantlelle kohdan 4 mukaisesti.

Fremantle hyväksyy julkaistavat videot. Ennen videon julkaisemista, Fremantle tarkastaa sen sisällön. Fremantlella on harkintansa mukaan yksipuolinen oikeus kieltäytyä julkaisemasta esim. sopimattomaksi katsomaansa materiaalia. Lisäksi Fremantlella on oikeus harkintansa mukaan poistaa jo julkaistu video.

Hyväksytyt videot julkaistaan Fremantlen YouTubeen (www.youtube.com) erikseen perustamassa KIDSing -kanavassa. Fremantlella on harkintansa mukaan oikeus julkaista ja levittää aineistoa myös muulla tavoin.

4. AINEETTOMIEN OIKEUKSIEN LUOVUTUS

Käyttäjä ja esiintyjä(t) luovuttaa vastikkeetta Fremantlelle omistusoikeudella aineettomat oikeudet käsittäen tekijänoikeuden kaikkeen applikaatiolla luomaansa sekä julkaistuun että julkaisemattomaan aineistoon maailmanlaajuisesti. Fremantlella on oikeus käyttää ja määrätä omistukseen saamaansa aineistoa haluamallaan tavalla sekä luovuttaa oikeudet kolmannelle (esim. kappaleiden valmistus ja levittäminen, muuttaminen ja saattaminen yleisön saataviin muodosta ja jakelukanavasta riippumatta). Fremantle ilmoittaa käyttäjän applikaatiossa antaman tekijänimen aineistoa käytettäessä – pois lukien mainoskäyttö – hyvän tavan vaatimassa laajuudessa.

5. OIKEUDET APPLIKAATIOON JA KIDSING-TUOTEMERKKIIN

KIDSing on Fremantlen rekisteröity tavaramerkki. Applikaatiossa esiintyvä KIDSing-logo ja kaikki graafinen materiaali on Fremantlen omaisuutta (mm. kuvat, logot, värimaailma, käyttöliitymä).

Käyttäjä ei saa myydä, alilisensoida, kopioida tai muuttaa applikaatiota tai sen lisäosia. Applikaation ja sen lisäosien koodin kopioiminen tai muodon kääntäminen on kielletty. Käyttäjä ei saa kopioida applikaatiolla luomaansa aineistoa tai muuttaa aineiston tallennusformaattia.

6. VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä on vastuussa siitä, että videoilla esiintyvät henkilöt ovat antaneet näiden käyttäjäehtojen mukaisen suostumuksen videoiden julkaisemiseen ja tekijänoikeuden luovuttamiseen Fremantlelle. Fremantle ei vastaa käyttäjän laiminlyönnin kolmansille aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Käyttäjä lataa applikaation ja käyttää applikaatiota omalla vastuullaan. Fremantle ei vastaa mistään applikaation lataamisesta tai käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, kuten datan tuhoutumisesta tai vaurioista mobiililaitteissa.

7. HENKILÖTIEDOT

Fremantle noudattaa toiminnassaan henkilötietolain määräyksiä. Rekisteriseloste on saatavilla osoitteesta http://www.fremantlemedia.fi/kidsingstudiorekisteriseloste

8. ERIMIELISYYDET

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Fremantlen ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Jos neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen, voi käyttäjä saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi tai nostaa kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

9. FREMANTLEN YHTEYSTIEDOT

FremantleMedia Finland Oy (jäljempänä ”Fremantle”)
Osoite: Televisiokatu 4, 00240 HELSINKI
Puhelin: 0207 567800
Sähköposti: tiedotus@fremantlemedia.com
Y-tunnus: 1082125-9

Takaisin